Plánovaná odstávka IS UVO

Vážení užívatelia,

v termíne 2.12.2022 (piatok) od 12:00 do 4.12.2022 (nedeľa) do 20:00 prebieha plánovaná technická údržba informačných systémov v správe Úradu pre verejné obstarávanie.

Z uvedeného dôvodu sú nasledovné IS ÚVO nedostupné:

PORTÁL ÚVO (vrátane služby privátnej zóny, IS ZÚ, IS EVO a profilov VO/O)

Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10 | 821 09 Bratislava | Slovenská republika
Podateľňa | Úradné hodiny: Pondelok-piatok: 8:00 - 15:00 |
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30