Skip to main content
Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

Workshop Sociálne verejné obstarávanie zrealizovaný dňa 17.5.2022

Workshop O boji proti konfliktu záujmov zrealizovaný v dňoch 18-19.10.2021

Workshop Ekologické témy súčasnosti s prepojením na zelené verejné obstarávanie zrealizovaný dňa 26.05.2021