Skip to main content
Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku
ZOZNAM NOVINEK

Medzinárodná konferencia sa uskutočnila dňa 20. 6. 2023 v Brne pod záštitou Európskej komisie. Cieľom konferencie bolo informovať príslušné inštitúcie a riadiace orgány na Slovensku a v Českej…

Zisti viac

Informačný online webinár organizovala dňa 10. 5. 2023 Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v rámci národného projektu „Zlepšovanie…

Zisti viac

Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, ktorý je finančne podporený z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná…

Zisti viac

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) v spolupráci s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD) pripravil zborníky príkladov dobrej praxe na podporu udržateľného…

Zisti viac

Úrad pripravil 5. Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „analýza a metodika“), v ktorej sa zameral na najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní…

Zisti viac
Zobraz zoznam všetkých noviniek