Skip to main content
Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

KONTAKTY

Zelené verejné obstarávanie:

Sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní:

Verejné obstarávanie inovatívnych riešení:

zelenevo@uvo.gov.sk

socialnevo@uvo.gov.sk

inovativnevo@uvo.gov.sk

Operačný program Efektívna verejná správa:

Úrad pre verejné obstarávanie:

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj:

www.reformuj.sk

www.uvo.gov.sk

www.oecd.org