Skip to main content
Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

ÚVO Vás pozýva na školenie: Verejné obstarávanie inovatívnych riešení - prihlasovanie UKONČENÉ

Ďakujeme za Váš záujem, ale prihlasovanie na školenie bolo ukončené. O konaní ďalších školení Vás budeme informovať na tejto stránke.

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov/obstarávateľov na školenie Verejné obstarávanie inovatívnych riešení, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 6.10.2022 o 9:30 hod. Cieľom školenia bude priblížiť verejným obstarávateľom/obstarávateľom problematiku inovatívneho obstarávania a zároveň ich motivovať k jeho aplikovaniu v procese verejného obstarávania.

Školenie bude realizované v rámci Aktivity č. 2 - Udržateľné a strategické verejné obstarávanie, národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa a je určené pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov.

Školenie je bezplatné, avšak počet účastníkov je za účelom zabezpečenia čo najefektívnejšieho a technicky bezproblémového školenia limitovaný na maximálne 20. Z každej organizácie je možná účasť max. 2 zamestnancovÚrad si po naplnení kapacity vyhradzuje právo ukončiť prihlasovanie.

Pozvánku s programom, prihlášku na školenie a ďalšie informácie nájdete nižšie. Prihlášku na školenie je potrebné vyplniť a zaslať najneskôr do 3.10.2022. Najneskôr 2 dni pred termínom konania školenia Vám bude zaslaný e-mail s webovým odkazom na MS Teams, kde bude prebiehať školenie.

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť.