Skip to main content
Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

Jedným z cieľov národného projektu s názvom Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, realizovaného v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, ktorý je…

Zisti viac

V rámci Všeobecnej metodiky verejného obstarávania inovatívnych riešení, v školeniach, projektovom časopise, ako aj jednotlivých článkoch publikovaných na našom webe, sme vždy vyzdvihovali ako…

Zisti viac

Úrad zorganizoval ďalšie školenie pre zamestnancov odboru dohľadu zamerané na oblasť správneho práva, ktoré sa uskutočnilo dňa 06. 05. 2022 v priestoroch úradu. Školenie nadväzuje na vzdelávania…

Zisti viac

Dňa 03. 05. 2022 zorganizoval úrad ďalšie školenie pre zamestnancov odboru dohľadu zamerané na verejné zákazky na stavebné práce I.

Školiteľkou tejto témy bola p. doc. Ing. Zora Petráková, PhD.,…

Zisti viac

Úrad pre verejné obstarávanie sa v rámci národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku venuje trom sekundárnym politikám – zelenému verejnému obstarávaniu,…

Zisti viac

Vážené dámy, 

Vážení páni,

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov /obstarávateľov/ odbornú verejnosť na workshop: Sociálne verejné obstarávanie, ktorý sa uskutoční on-line…

Zisti viac

Školenie bolo realizované v rámci Aktivity č. 2 - Udržateľné a strategické verejné obstarávanie, národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, ktorý je…

Zisti viac

Úrad zorganizoval ďalšie školenie pre zamestnancov odboru dohľadu zamerané na problematiku FIDIC, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. 04. 2022.

Školiteľom bol odborník p. Ing. Ivan Brlej, ktorý má 45 ročné…

Zisti viac

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov/obstarávateľov na školenie Sociálne verejné obstarávanie – Príklady z praxe, ktoré sa uskutoční 12.4.2022 o 9:00 hod. Cieľom školenia bude…

Zisti viac

Vážení verejní obstarávatelia a obstarávatelia,

zaktualizovali sme pre Vás odpovede na najčastejšie otázky k sociálnemu hľadisku vo verejnom obstarávaní, ktoré boli položené z doposiaľ uskutočnených…

Zisti viac