Skip to main content
Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

O verejnom obstarávaní inovatívnych riešení v novom podcaste

Úrad pre verejné obstarávanie sa v rámci národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku venuje trom sekundárnym politikám – zelenému verejnému obstarávaniu, sociálnemu a verejnému obstarávaniu inovatívnych riešení.

Inovatívne obstarávanie je síce najmladšou z politík, ale nemenej dôležitou a ide ruka v ruke s vývojom.

O tom, čo je základom inovatívneho verejného obstarávania, aké sú jeho benefity a čo si vlastne pod pojmom inovácia v rámci verejného obstarávania predstaviť, sme sa v najnovšom podcaste rozprávali s Michalom Machútom, pôsobiacim na oddelení štrukturálnych fondov a európskej agendy na Odbore dohľadu.