Skip to main content
Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

Školenie pre zamestnancov odboru dohľadu zamerané na Dynamický nákupný systém

Úrad zorganizoval ďalšie školenie pre zamestnancov odboru dohľadu zamerané na Dynamický nákupný systém, čo je moderný a relatívne nový postup zadávania zákaziek elektronickou formou. Školenie sa uskutočnilo dňa 08. 06. 2022 v priestoroch úradu.

Školiteľom bol Mgr. Jozef Kubinec, MSc., z Ministerstva vnútra SR, ktorý má viac ako 10 ročnú prax vo verejnom obstarávaní. Zároveň je to priekopník na DNS na Slovensku o čom vypovedá aj fakt, že o jeho praktické skúsenosti s DNS sa zaujímali napríklad VO z Talianska, Rakúska, OECD a iní. 

Podnetné informácie budú zamestnanci odboru dohľadu využívať v rámci svojej pracovnej činnosti.