Skip to main content
Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

Školenie pre zamestnancov odboru dohľadu zamerané na trestnú zodpovednosť právnických osôb s ohľadom na verejné obstarávanie

Pre zamestnancov odboru dohľadu zorganizoval úrad školenie zamerané na trestnú zodpovednosť právnických osôb s ohľadom na verejné obstarávanie. Školenie sa uskutočnilo dňa 21. 06. 2022 v priestoroch úradu.

Školiteľom bol dlhoročný odborník v téme, p. doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M., ktorý v súčasnosti pôsobí na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky na UK v Bratislave. Okrem vedecko-výskumnej práce sa venuje aj publikačnej a vzdelávacej činnosti a v minulosti pôsobil aj ako prorektor pre pedagogickú činnosť a medzinárodnú policajnú spoluprácu na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. 

Podnetné informácie budú zamestnanci odboru dohľadu využívať pre zefektívnenie svojej pracovnej činnosti.