Skip to main content
Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

Školenie pre zamestnancov odboru dohľadu zamerané na verejné zákazky na stavebné práce I.

Dňa 03. 05. 2022 zorganizoval úrad ďalšie školenie pre zamestnancov odboru dohľadu zamerané na verejné zákazky na stavebné práce I.

Školiteľkou tejto témy bola p. doc. Ing. Zora Petráková, PhD., ktorá je dlhoročnou odborníčkou s medzinárodnými skúsenosťami a tiež lektorkou v danej oblasti. V súčasnosti okrem iného pôsobí na Ústave súdneho znalectva STU pri SvF, kde pracuje na rôznych vedeckovýskumných a medzinárodných projektoch.

Školenie bolo zamerané na legislatívny rámec cenotvorby, konkrétne zákony upravujúce investičný proces - životný cyklus stavebných projektov a zákony a vyhlášky priamo ovplyvňujúce cenotvorbu, kalkulácie a rozpočtovanie a tiež na oceňovanie stavebných prác.

Na konci mája sa uskutoční aj pokračovanie školenia verejné zákazky na stavebné práce II.