Skip to main content
Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

Úrad pre verejné obstarávanie sa zúčastnil medzinárodnej konferencie s názvom New European Bauhaus v Česku a na Slovensku

Medzinárodná konferencia sa uskutočnila dňa 20. 6. 2023 v Brne pod záštitou Európskej komisie. Cieľom konferencie bolo informovať príslušné inštitúcie a riadiace orgány na Slovensku a v Českej republike o iniciatíve New European Bauhaus a o tom, ako začleniť princípy udržateľnosti, inklúzie a dizajnu do projektov, ktoré sa v súčasnosti pripravujú.      

Konferencia bola rozdelená na dve časti. V prvej časti boli prezentované informácie o udržateľnosti a inklúzii v budovách, stavebníctve a architektúre. Zároveň boli prezentované vybrané projekty zo Slovenska, Českej republiky a Nemecka, v ktorých boli aplikované princípy New European Bauhaus. Následne sa pokračovalo v panelovej diskusii.

Druhú  časť otvoril svojím príspevkom podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie Mgr. Jaroslav Lexa. Následne boli prezentované skúsenosti českých a slovenských riadiacich orgánov s investíciami do budov. Prednášajúci sa vo svojich príspevkoch zamerali na výber operácií, rozhodujúce faktory, vyhlasovanie výziev a význam nákladov pri aplikácii princípov New European Bauhaus. V rámci tejto časti prezentoval za Úrad pre verejné obstarávanie JUDr. Tomáš Slávik z Odboru vzdelávania a spoločensky zodpovedného verejného obstarávania možnosti aplikácie udržateľnosti (environmentálnych hľadísk) v rámci procesu verejného obstarávania. Následne sa pokračovalo v panelovej diskusii.

Bližšie informácie a materiály o iniciatíve New European Bauhaus nájdete tu