Skip to main content
Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

Úrad pre verejné obstarávanie Vás pozýva na workshop Sociálne verejné obstarávanie - prihlasovanie UKONČENÉ

Vážené dámy, 

Vážení páni,

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov /obstarávateľov/ odbornú verejnosť na workshop: Sociálne verejné obstarávanie, ktorý sa uskutoční on-line formou dňa 17. 5. 2022 od 9:00 – 15:00 hod. Jeho cieľom bude priblížiť možnosti aplikácie sociálnych hľadísk v procese verejného obstarávania.

Workshop bude realizovaný v spolupráci s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v rámci národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, Aktivity č. 2 - Udržateľné a strategické verejné obstarávanie, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Workshop bude prebiehať dištančnou formou pomocou funkcionality aplikácie MS Teams. Pre Vašu účasť na workshope nie je potrebné mať nainštalovanú túto aplikáciu vo Vašom počítači/notebooku a rovnako nie je potrebné mať zriadený účet v tejto aplikácii. Avšak v prípade, že sa budete prihlasovať z mobilu/tabletu, budete vyzvaní k stiahnutiu bezplatnej aplikácie MS Teams.

V prílohe nájdete program a prihlášku na workshop. Workshop je bezplatný, avšak počet účastníkov je limitovaný na celkový počet 150.

Zároveň dávame do pozornosti, že z každej organizácie je možná účasť max. 3 zamestnancov. Úrad si po naplnení kapacity vyhradzuje právo ukončiť prihlasovanie.

Vyplnenú prihlášku na workshop je potrebné zaslať najneskôr do 12. 5. 2022.

Najneskôr 1 pracovný deň pred termínom konania workshopu Vám bude zaslaný e-mail s webovým odkazom na MS Teams, kde bude prebiehať workshop.

Program workshopu Sociálne verejné obstarávanie 17.5.2022

Tešíme sa na Vašu účasť.