Skip to main content
Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

ÚVO Vás pozýva na ďalšie školenie: Ekologický nákup čistiacich prostriedkov a vozidiel cestnej dopravy - prihlasovanie UKONČENÉ

Ďakujeme za Váš záujem, ale prihlasovanie na školenie bolo ukončené. O konaní ďalších školení Vás budeme informovať na tejto stránke.

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov/obstarávateľov a iné obstarávateľské subjekty na školenie Ekologický nákup čistiacich prostriedkov a vozidiel cestnej dopravy, ktoré sa uskutoční on-line 15.3.2022 od 9:00 hod. Cieľom školenia bude priblížiť základné inštitúty, ktoré zavádza nový zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a rovnako priblížiť možnosti ako vytvoriť zelenú zákazku na nákup ekologických čistiacich prostriedkov.

Školenie je primárne určené pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov a iné obstarávateľské subjekty v zmysle ZVO (v súlade s § 7, § 8 a § 9 ZVO). Účasť ostatných záujemcov je podmienená nenaplnením kapacity školenia verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi. Vzhľadom na súčasnú situáciu ohľadom ochorenia COVID – 19 bude školenie prebiehať dištančnou formou pomocou funkcionality aplikácie MS Teams.

Školenie je bezplatné, avšak počet účastníkov je limitovaný. Maximálny počet účastníkov je 35. Z každej organizácie je možná účasť max. 2 zamestnancov. Úrad pre verejné obstarávanie si po naplnení kapacity vyhradzuje právo ukončiť prihlasovanie, prípadne ponúknuť záujemcom náhradný termín školenia.  

Pozvánku s programom, prihlášku na školenie a ďalšie informácie nájdete nižšie. Prihlášku na školenie je potrebné vyplniť a zaslať najneskôr do 10.3.2022. Najneskôr deň pred termínom konania školenia Vám bude zaslaný e-mail s webovým odkazom na MS Teams, kde bude prebiehať školenie.

Pozvánka na školenie_program_15.3.2022 

Tešíme sa na Vašu účasť