Skip to main content
Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

ÚVO Vás pozýva na školenie Sociálne verejné obstarávanie - prihlasovanie UKONČENÉ

Ďakujeme za Váš záujem, ale prihlasovanie na školenie bolo ukončené z dôvodu NAPLNENIA kapacity školenia. O konaní ďalších školení Vás budeme informovať na tejto stránke.

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov/obstarávateľov na školenie Sociálne hľadiská – Podpora zamestnanosti, Podpora vzdelávania, ktoré sa uskutoční 22.2.2022 o 9:00 hod. Cieľom školenia bude priblížiť verejným obstarávateľom/obstarávateľom problematiku vybraných sociálnych hľadísk, nástrojov na ich aplikáciu, význam a ich realizáciu v praxi z pohľadu verejných obstarávateľov a úradu.

Školenie je bezplatné, avšak počet účastníkov je za účelom zabezpečenia čo najefektívnejšieho a technicky bezproblémového školenia limitovaný na maximálne 50. Z každej organizácie je možná účasť max. 2 zamestnancov. Úrad si po naplnení kapacity vyhradzuje právo ukončiťprihlasovanie.

Pozvánku s programom, prihlášku na školenie a ďalšie informácie nájdete nižšie. Prihlášku na školenie je potrebné vyplniť a zaslať najneskôr do piatka 18.2.2022. Najneskôr 1 pracovný deň pred termínom konania školenia Vám bude zaslaný e-mail s webovým odkazom na MS Teams, kde bude prebiehať školenie. 

Prihláška: https://forms.gle/UgBdjJfrPjEy5iur5 

Pozvánka na školenie a program_22.2.2022