Skip to main content
Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

ÚVO Vás pozýva na školenie: Verejné obstarávanie inovatívnych riešení - prihlasovanie UKONČENÉ

Ďakujeme za Váš záujem, ale prihlasovanie na školenie bolo ukončené z dôvodu NAPLNENIA kapacity školenia. O konaní ďalších školení Vás budeme informovať na tejto stránke. 

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov/obstarávateľov na školenie Verejné obstarávanie inovatívnych riešení, ktoré sa uskutoční 13.12.2021 o 9:30 hod. Cieľom školenia bude priblížiť verejným obstarávateľom/obstarávateľom problematiku inovatívneho obstarávania a zároveň ich motivovať k jeho aplikovaniu v procese verejného obstarávania.

Školenie je určené pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov. 

Školenie je bezplatné, avšak počet účastníkov je za účelom zabezpečenia čo najefektívnejšieho a technicky bezproblémového školenia limitovaný na maximálne 30. Z každej organizácie je možná účasť max. 2 zamestnancovÚrad si po naplnení kapacity vyhradzuje právo ukončiť prihlasovanie.

Pozvánku s programom, prihlášku na školenie a ďalšie informácie nájdete nižšie. Prihlášku na školenie je potrebné vyplniť a zaslať najneskôr do 9.12.2021. Najneskôr 2 dni pred termínom konania školenia Vám bude zaslaný e-mail s webovým odkazom na MS Teams, kde bude prebiehať školenie. 

Pozvánka na školenie a program 13.12.2021

Tešíme sa na Vašu účasť