Skip to main content
Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

ÚVO vyškolil na sociálne verejné obstarávanie ďalších 31 účastníkov

Školenie bolo realizované v rámci Aktivity č. 2 - Udržateľné a strategické verejné obstarávanie, národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa a bolo primárne určené pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov.

Školenie, ktoré nieslo názov Sociálne verejné obstarávanie – Príklady z praxe, sa uskutočnilo dňa 12.4.2022 a zúčastnilo ho spolu 31 zástupcov verejných obstarávateľov, obstarávateľov a osôb podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní, najmä spomedzi ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, zriaďovateľských organizácií v ich pôsobnosti, miest a samosprávnych krajov.

Cieľom školenia bolo priblížiť verejným obstarávateľom/obstarávateľom problematiku aplikácie sociálnych hľadísk vo verejnom obstarávaní a zároveň poukázať aj na konkrétne príklady z praxe z dohľadovej činnosti úradu.

Odpovede na otázky zo školenia budú zverejnené  v prehľadnom súhrne na webovej stránke projektu v dokumente „Odpovede k najčastejším otázkam k sociálnemu hľadisku″.