Skip to main content
Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

Zástupcovia Úradu pre verejné obstarávanie prednášali na online webinári „Verejná správa na ceste k udržateľnosti“

Informačný online webinár organizovala dňa 10. 5. 2023 Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v rámci národného projektu „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku," ktorý je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Cieľom uvedeného webinára bolo zdôrazniť význam a úlohu zeleného verejného obstarávania vo verejnej správe. Zároveň bolo prezentovaných viacero dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky v prepojení na udržateľnú spotrebu a výrobu (zelené verejné obstarávanie, EMAS, environmentálne označovanie produktov), ako aj novinky, praktické návody uplatňovania, metodiky, praktické príklady zo zeleného verejného obstarávania na Slovensku.

Webinára sa za Úrad pre verejné obstarávanie zúčastnili Ing. Adriana Gajdošíková z Inštitútu verejného obstarávania a JUDr. Tomáš Slávik z Odboru dohľadu s príspevkom „Novinky v zelenom verejnom obstarávaní.“ Vo svojom príspevku sa bližšie venovali nielen posledným legislatívnym zmenám, ale prezentovali aj metodické príručky, ktoré vydal úrad na podporu rozvoja zeleného verejného obstarávania v rámci národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku. Na záver príspevku bol zosumarizovaný aktuálny stav vývoja zelených, sociálnych a inovatívnych postupov vo verejnom obstarávaní.

Bližšie informácie a materiály z online webinára, vrátane príspevku našich kolegov nájdete tu