Skip to main content
Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

Stratégia na boj s konfliktom záujmov

Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, ktorý je finančne podporený z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa, sa za celú dobu jeho implementácie venoval viacerým kľúčovým oblastiam v rámci verejného obstarávania na Slovensku. V rámci Aktivity č. 1 zameranej na podporu zjednocovania rozhodovacej praxe sa cielil aj na tému konfliktu záujmov, ktorá je aj v dnešnej dobe stále pálčivou.

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil v rámci spomínanej Aktivity č. 1 Stratégiu na boj s konfliktom záujmov. Ide o dokument mapujúci právne vymedzenie konfliktu záujmov, transparentným spôsobom otvára pohľad do vnútra úradu a ukazuje kroky, ktoré úrad podnikol proti tomuto nepriaznivému javu, približuje prácu Interných metodikov odboru dohľadu, ktorých úlohou je taktiež identifikovanie potenciálneho konfliktu záujmov v rámci konaní prebiehajúcich na Odbore dohľadu, a tiež stanovuje kroky do budúcna, ktorými sa bude úrad snažiť zamedziť a, v čo najväčšej miere, pomôcť pri odhaľovaní a eliminovaní konfliktu záujmov v prostredí verejného obstarávania.

Na stiahnutie: Stratégia na boj s konfliktom záujmov