Skip to main content
Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

ÚVO pripravil ďalšiu Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona III.

Úrad pripravil 3. Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „analýza a metodika“) pri dodržaní inštitútu súťažných podkladov a pri určovaní pravidiel výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky.

Gestorom vypracovania tejto analýzy a metodiky je odbor dohľadu, ktorý vedie riaditeľ Tomáš Lepieš. Analýza a metodika je v poradí tretím vydaním z celkových piatich analýz a metodík, ktoré budú vychádzať priebežne, počas celého obdobia trvania projektu. Ich cieľom je zjednocovať rozhodovaciu prax, posilňovať profesionalitu zamestnancov úradu, ako aj širokej verejnosti.

Analýza a metodika v štruktúrovanej forme mapuje najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní, vysvetľuje, inštitút súťažných podkladov a za akých podmienok môže verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ určovať predpokladanú hodnotu zákazky. Analýza a metodika zároveň poukazuje na príslušnú rozhodovaciu prax úradu, ako aj Rady úradu.

Na stiahnutie: Analýza a metodika najčastejších porušení zákona III.