Skip to main content
Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

Aktualizácia špecifických príručiek

V nadväznosti na účinnosť vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 481/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov sme upravili finančné limity v našich špecifických metodických príručkách a v infografike.

Upravené znenie metodických príručiek a infografiky nájdete na nižšie uvedených hypertextových odkazoch: